Banner Image

Hoogwaardige mestfabriek op het T2 terrein, OOC terminals

Er is een sterk toenemende vraag naar organische meststoffen in de wereldwijde land- en
tuinbouw. Organische meststoffen verrijken de door kunstmest en landbouw verschralende
bodem, en daarmee ook de vochthuishouding, zodat beter in de toenemende vraag naar
voedsel kan worden voorzien. Bij de productie van organische mest komt bovendien
aanzienlijk minder Co2 vrij dan bij de productie van kunstmest, én organische mest past bij
de productie van biologische gewassen waar géén kunstmest mag worden toegepast. Dit
biedt goede kansen voor de Brabantse veehouderij om haar lokale overschot aan
meststoffen te verwaarden op de exportmarkt.

De Mineralen Afzet Coöperatie Elsendorp (MACE) en OOC terminals hebben de intentie om
door samenwerking te komen tot de oprichting en exploitatie van de meest duurzame
productie van organische meststoffen in Nederland op het T2 terrein van OOC terminals aan
de Merwedestraat te Oss. De fabriek is ontworpen voor de opwerking van 500.000 ton
drijfmest naar hoogwaardige, organische meststoffen voor de land- en tuinbouw in- en
buiten Europa.

Om de meststoffen economisch te kunnen transporteren over grotere afstanden is het nodig
deze te concentreren. Door het uitwringen en verdampen van overtollig water blijven alle
waardevolle meststoffen voor de land- en tuinbouw behouden. Dat verdampen vraagt om
een grote schaal en is nodig om de meststoffen uit de urine fractie te halen. Het verdampte
water wordt gecondenseerd en als zuiver water terug in de natuur gebracht. Van de
aangevoerde 500.000 ton blijft zo na scheiding en afvoer van schoon water ca 70.000ton
geconcentreerde meststof over. Deze organische meststoffen zijn na biologische droging
ontdaan van eventuele ziekteverwekkers, maar bevatten nog wel de waardevolle micro-

organismen voor de bodem. Het eindproduct is een veilige, hoogwaardige, organische
meststof die vrij verhandelbaar is over de hele wereld.
Deze meststoffen worden geëxporteerd naar land- en tuinbouwregio’s in- en buiten Europa.
De directe ligging aan goede uitvalswegen, goederenspoor, groot vaarwater en nabij een
containerterminal garandeert een uiterst efficiënte logistiek voor de aan- en afvoer van
meststoffen. De fabriek produceert ook warmte die binnen OOC of in de nabijheid op het
industrieterrein kan worden afgezet. Zo kan de kringloop tussen land- en tuinbouw en
veehouderij op duurzame wijze worden gesloten met een grote stap naar een circulaire
economie.

Deze website gaat op korte termijn geheel vernieuwd worden.